O ZRCalniku

Kaj je ZRCalnik?

ZRCalnik je spletni časopis ZRC SAZU, ki prinaša novice o dogajanju na ZRC SAZU, o dosežkih zaposlenih ZRC SAZU in raziskovalnih projektih, v katere so vključeni, o prireditvah v Atriju ZRC in o novih izidih pri Založbi ZRC.

Kaj je ZRC SAZU?

Znanstvenoraziskovalni center pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki pod svojo streho in v več stavbah na Novem trgu in okolici združuje 17 inštitutov od arheološkega do zgodovinskega, eden – Inštitut za raziskovanje krasa, pa ima sedež v Postojni. Več o inštitutih in zaposlenih si lahko preberete na spletni strani www.zrc-sazu.si. V stavbi na Novem trgu 2 je Atrij ZRC, kjer poteka večina naših prireditev.

Kakšna je razlika med ZRC SAZU in SAZU?

SAZU ali Slovenska akademija znanosti in umetnosti je ustanoviteljica ZRC SAZU. Šteje največ 60 rednih in 30 izrednih članov, imenovanih akademiki, od katerih so nekateri bili (ali pa so še) zaposleni pri katerem od inštitutov ZRC SAZU. Razen tega, da smo dobri sosedje in pogosto zelo dobro sodelujemo, pa SAZU ne gre zamenjevati z ZRC SAZU (in obratno). Več o SAZU si lahko preberete na spletni strani www.sazu.si.

ZRCalnik ureja Agata Tomažič.

ISSN 2591-1066