Mohant, friko in krafe na vsak krožnik!

Pojem “kulinarična dediščina” še zdaleč ne obsega le jedi in živil za zanje, temveč govori tudi o geografskih značilnostih pokrajine, o tradicionalnih znanjih in tehnikah, o šegah in navadah pri uživanju hrane ter o drugih tradicionalnih in inovativnih praksah, povezanih s prehranjevanjem, opozarjajo sodelujoči pri projektu AlpFoodway. Od slovenskih ustanov je med njimi tudi ZRC SAZU z dvema inštitutoma: Inštitut za slovensko narodopisje in Inštitut za spominske in kulturne študije.

Interregov projekt s celotnim nazivom AlpFoodway: interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (program Alpsko območje) se je začel novembra lani in bo trajal do oktobra leta 2019. V tem času bodo sodelujoči, med katerimi so iz Slovenije še Razvojna agencija iz Nove Gorice in Zgornje Gorenjske, poskušali popisati in povezati alpsko kulinarično dediščino. Alpski prostor je zaradi staranja in izseljevanja prebivalstva ter ranljivega rastlinstva in živalstva precej izpostavljen tveganjem, da bo izgubil svoje posebnosti in se v globalizaciji priličil ostalim okoljem. Alpska kulinarika je tako eno od področij, ki lahko deluje kot vezivo in spodbudi k oblikovanju transnacionalne alpske identitete, temelječe na skupnih kulturnih vrednotah, izraženih v dediščini prehrane.

Raziskovalci ZRC SAZU bodo v letu 2017 pod vodstvom dr. Špele Ledinek Lozej raziskali in avdiovizualno predstavili naslednje tradicionalne jedi in prakse iz slovenskega alpskega območja: skutno župo, ribolov in soško postrv, sir mohant, štruklje, bovške krafe, friko in alelujo.

Skutni štruklji
Skutni štruklji

Včeraj se je na obisku na ZRC SAZU mudil Cassiano Luminati, direktor ustanove Polo Poschiavo, Centra za poklicno usposabljanje in podporo projektom za regionalni razvoj s sedežem v Švici. Center bo v prihajajočem poldrugem letu usklajeval delovanje 14 partnerjev v projektu AlpFoodway.

Cilj projekta je med drugim oblikovati podrobnejši spletni seznam alpske kulinarične dediščine, organizirati tečaje in izobraževanja za njeno ohranjanje in promocijo. Razvili bodo tudi kulturno platformo za izmenjavo informacij o kulinaričnih dogodkih in turističnih izletih. Alpska območja različnih držav so si sicer že doslej prizadevala za ohranjanje svoje kulinarične dediščine, a so bila ta prizadevanja razdrobljena, projekt AlpFoodway pa bo poskrbel za tesnejše povezovanje.

Sodelovanje pri tem projektu je za alpske skupnosti obenem prvi korak k vpisu alpske kulinarične dediščine kot tradicionalnega načina prehranjevanja na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

Mohant s krompirjem
Mohant s krompirjem

Še več o projektu si lahko preberete tu.