Beseda leta – predloge zbiramo od 1. do 20. decembra

Konec leta je čas za inventure, oziramo se na pretekle mesece in ugotavljamo, kje smo se dobro odrezali in kje, žalibog, malce manj dobro. Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU glede tega nimamo nikakršne slabe vesti, leto 2016 si bomo zapomnili po tem, da smo predstavili prenovljeno različico jezikovnega portal Fran in še zadnjega v vrsti temeljnih jezikovnih priročnikov za slovenski jezik, Sinonimni slovar slovenskega jezika (krajše SSSJ).

Toda ker nas besede navdihujejo in ker je širjenje ljubezni do slovenskega jezika tako rekoč naše poslanstvo, smo si za ta december izmislili nekaj novega: skupaj z vami bomo iskali besedo leta. Besedo, ki je najbolj zaznamovala iztekajoče se leto. V pozitivnem ali negativnem smislu. Beseda je lahko čisto vsakdanja, takšna, ki je že našla mesto v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, in se vam je priljubila zaradi pojava ali predmeta, ki ga označuje. Lahko pa je tudi čisto nova, še nepriznana in bo, kdo ve, ostala muha enodnevnica (oziroma enoletnica), vendar je po vašem mnenju tako zaznamovala dogajanje v letu 2016, da si ga brez nje ne morete predstavljati.

Spustite svoj jezikovni čut na pašo, snemite uzdo besedotvorni sli, osvobodite raziskovalnega duha!

Predloge pošiljajte na

e-naslov beseda.leta@zrc-sazu.si

račun @ZrcSazu na Twitterju

profil ZRC SAZU na Facebooku

Predloge, ki jih bomo zbirali od 1. do 20. decembra 2016, bo preučila strokovna komisija ZRC SAZU pod vodstvom prof. dr. Marka Snoja, predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, in izbrala deset takih, za katere bo mogoče glasovati v prvem tednu novega leta, in sicer od 2. do 6. januarja, na Anketniku ZRC SAZU.

Vsi, ki boste glasovali za katerega od desetih predlogov v akciji Beseda leta in nam boste zaupali svoj e-naslov, se boste v nagradnem žrebanju potegovali za zelo uporabne knjižne nagrade:

  1. nagrada Sinomimni slovar slovenskega jezika – en kos
  2. nagrada Slovar novejšega besedja slovenskega jezika – trije kosi

Izžrebance bomo obveščali po e-pošti, o zmagovalki akcije Beseda leta pa vest objavili v spletnem časopisu ZRCalnik (http://zrcalnik.zrc-sazu.si/), na profilu ZRC SAZU na Facebooku in na računu @ZrcSazu na Twitterju.

Beseda ni (nilski) konj!

nilski_konj


2 thoughts on “Beseda leta – predloge zbiramo od 1. do 20. decembra

Comments are closed.