Beseda leta – izbor finalistk, za katere boste lahko glasovali od 3. januarja 2017

Komisija v sestavi dr. Marko Snoj, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, dr. Simona Klemenčič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), dr. Petra Svoljšak (Zgodovinski inštitut Milka Kosa), dr. Marijan Dović (Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede) in Agata Tomažič (PRR – promocija raziskovalnih rezultatov) je danes izbrala deset finalistk. Prišlo je malo več kot sto predlogov iz najrazličnejših koncev – vest o akciji Beseda leta se je namreč širila po različnih kanalih, od medijskih (Val 202, Delo, Prvi program Radia Slovenija) do stanovskih (Društvo slovenskih pisateljev, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, SlovLit).

Komisija je po živahni razpravi, v kateri je pretehtal predvsem vidik, koliko je določena beseda zaznamovala iztekajoče se leto 2016, izbrala deset finalistk. Med njimi so tako besede, ki so že dobro znane, a je bil pojav, ki ga označujejo, letos še posebej aktualen, kot take, ki so novotvorjenke in označujejo nek nov fenomen. Komisija si ni mogla kaj, da ne bi med prispelimi predlogi izbrala tudi besed, ki si zaradi svoje simpatičnosti zaslužijo častno omembo kot tiste z velikim potencialom, da se v prihodnosti uveljavijo kot polnopravne.

Seznam desetih finalistk bo objavljen 2. januarja 2017 opolnoči, in sicer na FB-profilu ZRC SAZU, na Twitterju in v ZRCalniku, minuto čez polnoč pa se začne glasovanje. Vsi, ki boste oddali svoj glas, boste udeleženi v žrebanju za lepe nagrade: en izvod Sinonimnega slovarja slovenskega jezika in trije izvodi Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika.

Glasovanje se bo zaključilo 9. januarja, razglasitev zmagovalke bo v torek, 10. januarja 2017.